• 0
    0
  • 0
    0
  • 0
    0

Samenwerking

Streamlinks

Ik ben partner van StreamLinks, Netwerkadviseurs voor Vernieuwing. Ik heb StreamLinks in 1997 opgericht als een verbond van onafhankelijke, ervaren organisatieadviseurs. Wij hebben elkaar gevonden op onze trots en passie voor het faciliteren van vernieuwing. We houden ervan om mensen bij te staan in het verlevendigen en verrijken van hun organisatie en leefomgeving. StreamLinks bestaat uit een kerngroep en een aantal strategische partners. Onze professionele netwerken omvatten partners in het binnen - en buitenland. Wij zijn vertrouwd met vraagstukken uit de kennisintensieve dienstverlening (professioneel en zakelijk) en uit het openbaar bestuur. En daarin vooral met vraagstukken waarvoor nog geen passende oplossingen voorhanden zijn, dus met vernieuwingstrajecten.StadsAtelier

Bij de maatschappelijke initiatieven in de vernieuwing van de jeugdzorg (terugdringen van de jeugdcriminaliteit in een aantal pilots in Nederland) heb ik een intensieve samenwerking opgebouwd met mijn oude studievriend Zef Hendriks. We hebben onze samenwerking de werktitel “StadsAtelier” meegegeven. We hopen dat het leidt tot prototypes van de zelflerende stad. Een aantal professionals zijn al op ad hoc basis verbonden aan deze pilots, We verwachten dat StadsAtelier in de toekomst zal groeien met andere adviseurs, wetenschappers en bestuurders.

0

Verhaaren Consult

Ik prijs mij gelukkig dat mijn echtgenote Els Verhaaren voor alle bijeenkomsten op mijn kantoor als gastvrouw wil optreden. Zij creëert in mijn kantoor een huiselijke sfeer en bij groepsbijeenkomsten verzorgt ze heerlijke lunches en voedzame warme maaltijden.