Samenwerking

Streamlinks

Ik ben partner van StreamLinks, Netwerkadviseurs voor Vernieuwing. Ik heb StreamLinks in 1997 opgericht als een verbond van onafhankelijke, ervaren organisatieadviseurs. Wij hebben elkaar gevonden op onze trots en passie voor het faciliteren van vernieuwing. We houden ervan om mensen bij te staan in het verlevendigen en verrijken van hun organisatie en leefomgeving. StreamLinks bestaat uit een kerngroep en een aantal strategische partners. Onze professionele netwerken omvatten partners in het binnen - en buitenland. Wij zijn vertrouwd met vraagstukken uit de kennisintensieve dienstverlening (professioneel en zakelijk) en uit het openbaar bestuur. En daarin vooral met vraagstukken waarvoor nog geen passende oplossingen voorhanden zijn, dus met vernieuwingstrajecten.

 

De Academie voor Beeldvorming


Voor maatschappelijke initiatieven in den Bosch e.o. werk ik samen met de Academie voor Beeldvorming  Op dit moment werken we samen aan het project “Buurtbatterij”, een zoektocht naar hoe bewoners van de Groote Wielen met elkaar in gesprek te brengen over wat wel en geen energie geeft in de wijk en men daar samen verantwoordelijkheid voor kan nemen.


Verhaaren Consult

Ik prijs mij gelukkig dat mijn echtgenote Els Verhaaren voor alle bijeenkomsten op mijn kantoor als gastvrouw wil optreden. Zij creëert in mijn kantoor een huiselijke sfeer en bij groepsbijeenkomsten verzorgt ze heerlijke lunches en voedzame warme maaltijden.