Gemeenschapskracht; de rijkdom van wakker zijn

De rijkdom van wakker zijn

Frans Verhaarenkl1Het voordeel van een boek schrijven is dat je door tal van personen en instanties wordt uitgenodigd om eens te komen praten over gemeenschappelijke ideeën. Wat zit Nederland toch barstensvol met creatievelingen, die echt van alles proberen zelf te ondernemen! Ik was altijd al optimistisch, maar er blijkt nog veel meer mogelijk dan ik al dacht.

Zo kwam ik onlangs in contact met de Stichting Dirk III (www.dirkdederde.nl), die in Rivierenland in de Betuwe een gebiedscoöperatie heeft opgericht. Daarin verenigen ze ondernemende burgers, bestuurders en ambtenaren, bedrijven, kapitaalverschaffers en maatschappelijke organisaties om in allerlei dwarsverbanden maatschappelijke initiatieven te ondernemen. Zo zijn er dorpscoöperaties., die gezamenlijk een moestuin hebben ontwikkeld. Zo is er de Expeditie Windkracht om samen windmolens te exploiteren. Zo zijn er gezondheidscentra om niet alleen ziekte te bestrijden maar om een duurzame gezonde levenswijze te bevorderen. Zo werkt men aan een gezamenlijke duurzame afvalverwerking, aan eigen werkgelegenheidsinitiatieven, aan nieuwe vervoersplannen etc. Toen ik na een middagje enthousiast praten weer huiswaarts ging kwam er net een groepje trots melden, dat ze een plan voor een nieuwe collectieve pensioenvoorziening hadden ontwikkeld: deelnemers aan deze voorziening krijgen producten en diensten uit de regio in natura uitbetaald: huisvesting, eten, vervoer, energie.

Ook maakte ik kennis met het initiatief van twee burgers/ambtenaren voor een “all-inclusive wijk” (https://facebook.com/deallinclusivewijk) met tal van concrete methoden om dat allemaal handen en voeten te geven. Zo hadden ze een wijkboekhouding ontwikkeld om de geldstromen in een wijk in kaart te brengen. Ze hadden aanpakken voor een wijkbedrijf, een wijktuin, wijkgeld, wijkzorg, een wijkcommunity (voor alle samenwerkende partners), en een wijkcloud (om alle informatie snel te kunnen delen. Heel praktisch allemaal en ook vanuit economisch oogpunt opgezet. Wat hebben we toch al een wakkere mensen in Nederland en wat stralen die met elkaar een enorme rijkdom uit!

Frans Verhaaren.