Van adviesbureau naar werkplaats

Meer dan 40 jaar ben ik organisatieadviseur geweest, reagerend op vragen van bedrijven en professionele organisaties en gespecialiseerd in verandermanagement. De tijd en ikzelf zijn sterk in beweging. Overal in de samenleving duiken urgente maatschappelijke vraagstukken op: intercultureel samenleven, jeugdcriminaliteit, zinvol ouder worden, opvoeden in een krimpend dorp, duurzaam produceren, leefbaarheid in wijken, milieubewust wonen in de stad, economische ontwikkeling op lokaal niveau etc. Dat zijn stuk voor stuk complexe kwesties waarbij veel partijen betrokken zijn en doorgaans niemand als opdrachtgever fungeert.

Daarom neem ik tegenwoordig zelf het initiatief om rond een maatschappelijk vraagstuk betrokkenen bij elkaar te brengen en vernieuwingsprocessen in beweging te zetten. Ik wil dat Verhaaren Consult een actieve werkplaats biedt waar burgers, overheid en professionals samen aan de aanpak van hun vragen op diverse leefterreinen werken. Ik geloof dat steden het niveau zijn waarop de toekomst gestalte zal krijgen, niet het rijk noch de individuele burgers of organisaties. Ik hoop dat de werkplaats zal bijdragen aan het ontstaan van lerende steden: gemeenschappen die samen het vermogen hebben ontwikkeld om hun eigen toekomst duurzaam vorm te geven.

Samenwerking

Door mijn jarenlange advieservaring heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat ik naar gelang de situatie vraagt kan inzetten om ingangen te creëren en deskundigheden bij elkaar te brengen. Toch kan ik dit razend uitdagende maar ook lastige werk nooit alleen doen. Daarom werk ik intensief samen met een aantal geestverwanten, met wie ik reflecteer op nieuwe ontwikkelingen en met wie ik samen actuele initiatieven onderneem. 

“Het is zoals het boek Werkvonken duidelijk maakt echt niet meer zo dat de overheid de enige is die maatschappelijke waarde kan toevoegen. Sterker nog, het belang van een samenleving die leert zélf de regie te nemen over haar eigen toekomst wordt alleen maar groter.”

Maarten Schurink

Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties