Inspireren bij innovatie van maatschappelijke organisaties

Veel maatschappelijke organisaties als gemeenten, instellingen in de zorg, het onderwijs of welzijn, de politie etc. zijn volop bezig met organisatorische transities, die een antwoord moeten geven op de maatschappelijke uitdagingen van tegenwoordig. Allemaal komen ze tot de conclusie dat een organisatorische of beleidsmatige verandering niet afdoende is. Er is dringend behoefte aan ook een culturele transformatie, waarbij een innovatie van de interne samenwerking maar vooral van het samenspel met bewoners en cliënten voorop staat. Mijn boek “Werken aan de wakkere stad. Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht” gaat juist over die innovatie. Vernieuwing van gedragspatronen vergt ander leiderschap, vraagt om vierde orde vernieuwing. Ik ondersteun maatschappelijke organisaties bij dat zoeken naar een nieuwe rol, die zoveel mogelijk het primaat weer bij burgers en cliënten legt.

Soms beperkt die ondersteuning tot een of meer inspirerende lezingen. In andere gevallen organiseer ik wat meer interactieve dialoogsessies, waar medewerkers met hun eigen vragen komen en we samen verkennen hoe het anders kan. Waar het gaat om nieuwe professionaliteit van medewerkers past het beter om korte workshops of trainingen rondom specifieke thema’s (bijv. organiseren van social labs, opzetten van veiligheidstrajecten met wijkbewoners, samenwerking met jongeren om hun buurt aantrekkelijk te houden, stimuleren van ouderen om in buurtverband zinvol oud te worden etc.). In andere gevallen kiest men voor leertrajecten, waar frontlijners in multidisciplinair verband samen met bewoners werken aan maatschappelijke vraagstukken in de stad. Actuele casuïstiek is dan het leermiddel, via “action learning” worden oplossingen gezocht, de conclusies worden als “lessons learned” verspreid bij andere professionals, leidinggevenden en bestuurders. In alle gevallen is het zaak om een maataanpak te vinden voor de betreffende organisatie en buurt.