Wie ik ben en wat ik doe

Waar sta ik voor?

Frans Verhaarenkl1Een vraag die elke ondernemer moet beantwoorden. Voor een organisatieadviseur zit het onderscheidende vooral in zijn beroepsopvatting en zijn ervaring. Daarom wil ik op deze website graag aangeven waardoor ik word gedreven in mijn werk, hoe ik aankijk tegen mijn vak, en een overzicht geven van de soorten activiteiten die ik regelmatig uitvoer.
Ik hoop dat het U inspireert en dat het U helpt bij Uw eventuele keuze mij als buitenstaander in te schakelen.

Mijn afkomst: adviseren bij organisatie- en persoonsontwikkeling

Ik ben meer dan 35 jaar organisatieadviseur geweest. De basis van dat advieswerk was mijn organisatiekundige kennis en ervaring: weten welke organisatiestructuren wanneer wel en niet werken, inzicht hebben hoe leiding moet worden gegeven in diverse omstandigheden, ervaring hebben met fusie- en vernieuwingsprocessen, en verstand hebben van de kritische succesfactoren voor een organisatie.

Maar organisatiekundige expertise is maar het begin. Mijn unieke ervaring zat (en zit) vooral in hoe veranderingsprocessen moeten worden opgezet en doorgevoerd. Daarbij is het mijn overtuiging dat organisatieverandering niet kan worden uitbesteed aan externe adviseurs. Daarom richtte ik mijn werk altijd zo in dat ik mijn opdrachtgevers hielp de noodzakelijke veranderingen zelf door te voeren en leerde hen hoe ze dit voortaan beter konden doen.

Ik werkte (en werk nog steeds) zoveel mogelijk met kortdurende interventies, zodat de organisatie zo snel mogelijk weer op eigen benen kan staan. Ik was niet alleen een organisatie- en veranderingsdeskundige maar ook een “mensgerichte” adviseur: al vanaf het begin richtte ik me op vragen naar zingeving van mensen in hun werk. Ik ben namelijk gedreven om verbetering en vernieuwing van organisaties gelijk op te laten gaan met persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers in die organisaties. Immers mensen, die geïnspireerd zijn, werken met plezier en bieden hun organisatie het beste dat zij in hun mars hebben.

Van herstructureringen naar transformatie

In de loop der jaren ben ik me steeds meer gaan richten op transformatieve veranderingen in organisaties, dus ingrijpende vernieuwingen van de strategie en het feitelijk functioneren van mensen. Veranderingen van de organisatiestructuur zijn daarbij volgend. Voor echte transformaties is er vernieuwing nodig van de sturende opvattingen en gewoontes. Daarom organiseer ik bij dergelijke vernieuwingen ook altijd leerprocessen, die de betrokkenen uitdagen ook zelf ingrijpend te veranderen. Ik maak daarbij veel gebruik van de methodiek van “action learning“, van leren door te doen. Dat heeft het grote voordeel dat vernieuwing en verbetering in het eigen werk worden geïntegreerd en niet via aparte projecten, herstructureringen of opleidingen hoeven te verlopen. Als organisatiepsycholoog en groepstrainer van de eerste generatie ben ik gestart bij samenwerkingsvragen van mensen op de werkvloer, met name van productieorganisaties.

Gaandeweg kwam ik steeds vaker in contact met vraagstukken van het (re)organiseren van werkprocessen en organisatiestructuren. Daarbij spitste mijn advieswerk zich steeds meer toe op professionele en zakelijke dienstverlening, organisaties dus waar hoog opgeleide professionals het primaire proces verzorgen (zoals ziekenhuizen, universiteiten en hogescholen, overheidsinstellingen, advieskantoren etc.). Het afgelopen decennium raakte ik inhoudelijk en methodisch vaker gericht op strategische vraagstukken. Daarbij werd ik zeer geboeid door vernieuwingsvragen van overheidsbestuur en professionele en zakelijke dienstverlening. In de laatste jaren ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door het duurzaamheidsaspect van elke organisatie.

Van organisatieadviseur naar “maatschappelijk ondernemer”

Inmiddels is mijn blik steeds meer naar buiten gericht: waar doen al die organisaties het eigenlijk voor? En omdat ik vooral in de wereld van het openbaar bestuur en professionele organisaties werkt verschijnt dan de burger in beeld. Of concreter wijken en buurtjes in een stad, waar tal van maatschappelijke vragen rondom opvoeding, criminaliteit, vergrijzing, armoede en werkeloosheid, milieuvervuiling etc. spelen. Met mijn oriëntatie op zelfsturing werd ik getroffen door de grote afhankelijkheid van inwoners ten opzichte van de overheid en professionele zorg. Ook was duidelijk dat –hoewel tal van gemeenten en instellingen zich tot het uiterste inspannen om de uitdagingen van deze tijd serieus op te pakken- hoe moeilijk het is om oude patronen los te laten zowel voor burgers als de overheid als professionals. Tegelijk ben ik er diep van overtuigd dat het de steden zijn waar onze nieuwe toekomst gestalte zal krijgen. Ik heb dus besloten mijn organisatie- en veranderkundige ervaring en ontwikkelingsgerichte oriëntatie in te zetten voor maatschappelijke vragen. Ik voel me dan ook geen organisatieadviseur in de traditionele zin meer. Ik neem zelf initiatieven, werk niet voor één opdrachtgever maar voor vele partijen, en financiering is steeds iets dat gaandeweg groeit. Sociale vernieuwing is een heel nieuw werkterrein met andere spelregels. Maar het is ook een inspirerende uitdaging. Mijn ambitie is het om op een aantal plaatsen de uitgangspunten van een zelflerende stad te kunnen concretiseren als mijn bijdrage aan een betere toekomst.

Met mijn 35 jaar ervaring vind ik het mijn roeping om andere professionals in hun professionele ontwikkeling wakker te maken en te houden. Ik begeleid daarom als personal coach tal van “organisatieveranderaars” zoals (interim)managers, staffunctionarissen, adviseurs en projectleiders. Tevens ben ik als kerndocent betrokken bij vele beroepsopleidingen voor organisatieverandering en sociale vernieuwing en organiseer ook zelf leertrajecten over persoonlijke en organisatietransformatie. Ik publiceer regelmatig over vraagstukken van professionalisering en organisatie- en maatschappijvernieuwing.

Download hier het C.V. van Frans Verhaaren.