Inspiratiegroepen

Persoonlijk perspectief hervinden

In mijn contacten met bestuurders, managers en professionals in organisaties merk ik dat ze  in een steeds hoger tempo werken aan uitdagingen, problemen, veranderingen in werkprocessen, producten en markten. Niet alleen hebben ze dan behoefte aan antwoorden op de situatie van vandaag maar eigenlijk ook aan een perspectief voor hun werk- en privéleven voor de komende tijd. Dus bezinning op: Hoe blijf ik sturing geven aan mijn ontwikkeling? Wat leer ik van de spanningsvelden in mijzelf en in mijn werk? Hoe bewaar ik de balans tussen rust en dynamiek? Wat drijft me eigenlijk in mijn leven en hoe blijf ik geïnspireerd? Waar sta ik nu in mijn loopbaan? Wat is de volgende stap in mijn ontwikkeling? Hoe geef ik die stap concreet vorm in mijn werk?
Voortdurend ervaar ik –juist in deze turbulente tijd- een grote honger naar deze reflecties, die mensen weer richting kunnen bieden in hun leven.

Inspiratiegroepen

Bovengenoemde reflectie komt vaak aan bod bij persoonlijke coaching. Ik heb de afgelopen jaren ook zeer stimulerende ervaringen opgedaan met het organiseren van kleine groepen rondom deze vragen, zogenaamde “inspiratiegroepen”.
Het doel van deze groepen is ruimte te creëren voor het bespreekbaar maken van persoonlijke dilemma’s, waar mensen in hun dagelijks werk tegenaan lopen en die van betekenis zijn voor de zingeving die zij als mens in hun werk ervaren. Vragen liggen vaak op het vlak van de eigen ontwikkeling, op het vlak van werk- of persoonlijk perspectief op langere termijn of gaan over het vormgeven aan een (nieuwe) rol / positie.

Bijeenkomsten bestaan uit korte inleidingen, veel ruimte voor reflectie en onderzoek, dialoog over gedeelde thematiek en wederzijdse feedback op de ontwikkeling, die zichtbaar wordt. Op het eind van elke bijeenkomst proberen we de besproken ervaringen in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen. Zwaartepunt ligt dus op het al werkend leren van jezelf en van de mensen met wie je werkt.
Mijn ervaring is dat de eerste maanden de nadruk ligt op reflectie op het eigen functioneren.  In het middendeel van het traject gaat ieder aan de slag om nieuwe stappen te ondernemen. Het laatste deel bestaat uit reflecteren en zo nodig bijstellen naar aanleiding van de opgedane ervaringen. Zo ontlenen de deelnemers veel steun aan elkaar– niet alleen  door de uitwisseling en herkenning van meer en minder gedeelde vraagstukken, maar ook door het samen ontwerpen van nieuwe stappen en tenslotte door het gezamenlijk ontwikkelen van concepten over de maatschappelijke betekenis van dit alles.

Achterliggend gedachtegoed zijn de concepten van empowerment en van zelfsturend leren. Het werken met inspiratiegroepen vormt voor mij en mijn collegae van StreamLinks als begeleiders een manier om zgn. vrijplaatsen te creëren. We willen ruimte bieden aan mensen om een pas op de plaats te maken in de hectiek en druk van dagelijks werk, en zo mogelijkheden te scheppen om op een nieuwe manier met de eigen (leer)vraagstukken om te gaan. De werkopzet en werklocatie van de inspiratiegroepen is daarop gericht.

Dagopzet en begeleiding

De inspiratiegroepen bestaan uit een klein aantal (6 tot maximaal 9) nieuwsgierige deelnemers, die intekenen op een gezamenlijk zoekproces naar hun persoonlijk perspectief en de vertaling daarvan naar hun werk. Twee begeleiders staan garant voor voldoende structuur en diepgang van zo’n traject. Onze ervaring is dat de deelnemers zo enthousiast over deze ervaring zijn dat ze vaak per groep hun eigen follow-up organiseren.
De begeleiding ligt in handen van Frans Verhaaren en een collega, beiden partners van StreamLinks. De uitnodiging tot deelname gaat vooral naar cliënten, met wie Frans of die collega al persoonlijk hebben gewerkt. De opzet van een sessie volgt doorgaans het volgende stramien:

13.00 Beginnen met gezamenlijke lunch
14.00 Minilectures van Frans en collega als input voor verdere reflectie (bijvoorbeeld over principes van zelfsturing, hoe je talenten en dilemma’s te onderzoeken, verloop van transitieprocessen, hoe te interveniëren in je eigen organisatie etc.)
15.00 Vertaling van de input naar de eigen situatie in trio’s
17.00 Delen van ervaringen
18.00 Gezamenlijke eenvoudige maar voedzame maaltijd
19.00 Inhoudelijke reflectie op deze ervaringen: concepten en theorie als achtergrond voor de onderzochte thema’s en gebleken conclusies
20.00 Einde sessie

Organisatorische gegevens

Elke sessie wordt in Doorn gehouden, op het kantoor van Frans Verhaaren. De sessies worden tien maal (eens per maand) gehouden, met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus. Indien het aantal deelnemers dat toelaat kunnen we groepen organiseren met een enigszins homogene samenstelling op basis van rol / ervaring / vraagstukken. Het afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld aparte groepen voor eindverantwoordelijke bestuurders, managers en stafleden, en startende ondernemers, vrouwelijke managers, initiatiefnemers bij sociale innovatie.
Deelnamekosten (inclusief maaltijden, vrij van BTW) voor het hele traject van 10 sessies: € 2.500,- p.p. , te betalen bij het begin van het traject.