Publicaties

Hieronder vindt U de meeste van mijn publicaties. De titels, die geel gekleurd zijn, kunt U aanklikken om de tekst te bekijken en eventueel te downloaden. Als U de teksten wilt gebruiken, houdt U dan rekening met de auteursrechten.

 • J.C. van Ginkel en F.  Verhaaren, Werkvonken naar Wakkere Gemeenschappen. Management IMPACT, december 2018
 • F. Verhaaren, Organiseren van wakkere gemeenschappen. Eigen publicatie, januari 2016
 • J.C. van Ginkel en F. Verhaaren Werken aan de wakkere stad. Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht.” Vakmedianet, juni 2015.
 • F. Verhaaren, in samenwerking met B. de Leeuw: Burgers samen aan het stuur, Eigen Publicatie, 2016.
 • F. Verhaaren, Gemeenschapskracht; de rijkdom van wakker zijn. Eigen publicatie juli 2015.
 •  F. Verhaaren Vitaliseren van de publieke ruimte. in Het Nieuwe Organiseren, 2013
 • G.J. Schuiling en F. Verhaaren Samen leren van zelfsturing: een ambacht op zich. in Handboek Het Nieuwe Werken Kluwer, 2010
 • M. Rubinstein en F. Verhaaren: Crisislessen voor adviseren met levenskunst in Management en Consulting, 2010, nr.31, pag. 30 t/m 34..
 • M. Rubinstein en F. Verhaaren: Professionalisering en levenskunst in Management en Consulting, 2009, nr. 1, pag. 34 t/m 38.
 • F. Verhaaren en C. Verhagen: Zelfzorg: in de beperking toont zich de meester… in “Charisma en zelfzorg”, katern StreamLinks, feb. 2008, pag. 15 t/m 29.
 • M. Rubinstein en F. Verhaaren: Kiezen in diversiteit. Het organisatieadvies anno 2006. in Management en Consulting, 2006, nr. 6, pag. 18 t/m 22.
 • F. Verhaaren: Onbevangen adviseren. In Management en Consulting, 2006, nr. 6, pag 70 en 71.
 • F. Verhaaren: Uitbesteden van de verhuizing. in: Opleiding & Ontwikkeling, 2004, nr. 6, pag. 3-5.
 • F. Verhaaren: Adviseren wordt steeds meer coachen. in: Management Consultant Magazine, 2003, nr. 5, pag. 45.
 • F. Verhaaren: Coachen van persoonlijke transformatie. in: Coaching als inspiratiebron, StreamLinks, maart 2003. ISBN 90-80773-1-5.
 • O. Donnenberg, L. Halbertsma en F. Verhaaren: Coaching als Inspiratiebron. StreamLinks, maart 2003.
 • F. Verhaaren: Coaching? Bezint eer gij begint… in Coachen bij de overheid. red. Tieneke Dijkstra, pag. 93 t/m 114, 2002, Reed Business Information bv, ’s Gravenhage.
 • F. Verhaaren en E. Drukker: Adviseren is een voortdurende intake.in Management Consultant Magazine, 2002, nr. 5/6, pag. 36 t/m 39 (Deel 1) en nr. 7/8, pag. 36 t/m 39 (Deel 2).
 • M. Rubinstein en F. Verhaaren: Adviseren: handel of professie? Publicatie Website M@nagement januari 2002: www.managementsite.net
 • E. Spaans en F. Verhaaren: Een managementpak onder de rechterlijke toga? Ervaringen met het invoeren van de nieuwe gerechtelijke bestuursorganisatie. Publicatie Rechtbank Assen, december 2001.
 • F. Verhaaren: Praktijkbesprekingen: Opdracht afgebroken. In M&O Quarterly -1, 1994, pag. 92 – 95.
 • F. Verhaaren en P. Meurs: De toekomst aan het lijntje: de dynamiek tussen structuurmodellen en perspectiefontwikkeling in de gezondheidszorg. Pag. 166-178 in “Werken met modellen in organisaties; de modellen van Ernst Marx, ontwikkeling, onderzoek en gebruik” onder redactie van Prof. Dr. J.H.G.I. Giesbers en Dr. F.J. van der Krogt.
 • F. Verhaaren: 1991: Begin van het einde of einde van het begin voor RIAGGS?
 • F. Verhaaren: Management van heroriëntatie. In “Veranderen door stilstaan”, AO, Adviseurs voor Organisatiewerk, Eburon, Delft, 1989.
 • F. van den Berg en F. Verhaaren: De mens tussen passie en professie: de eerste stap in een fusieproces. In: Standpuntbepaling Jong Management NCW, congres Enschede, okt. 1989.
 • F. Verhaaren: RIAGG’s onder druk: naar een nieuw kwaliteitsbesef? MGV, 1-87, pag. 19 – 34.
 • F. Verhaaren: Automatiseren: dynamiseren of bureaucratiseren? In M&O, 1987 -2, pag. 76 -84.
 • F. van der Krogt en F. Verhaaren: Beleidsvorming in professionele instellingen. Ritueel of bezieling? M&O, 1986-5, pag. 439 – 453.
 • F. Verhaaren: Tussen ideaal en werkelijkheid…over ontwikkelingsmogelijkheden van gezondheidscentra. LVG-cahier, 1985.
 • F. Verhaaren: Samenwerkingsmogelijkheden in de eerste-lijns-gezondheidszorg. M&O, 1984-1, pag. 82 – 102.
 • F. Verhaaren: Bouwstenen voor de opbouw van gezondheidscentra. Consistente basistypen voor de inrichting van de hulpverlening en organisatie van gezondheidscentra. AO, Adviseurs voor Organisatiewerk BV, mei 1982.
 • F. Verhaaren: Organisatiemodellen van wijkgezondheidscentra. M&O, 1982-2,
 • F. Verhaaren: Deskundigheidsbevordering in het huidige organisatieadvieswerk. M&O, 1981-5, pag. 461 – 474.
 • E. Drukker en F. Verhaaren: Paradoxen in het organisatie-adviesproces. Tijdschrift voor Agologie, 1980-5, pag. 361 – 380.
 • F. Verhaaren: Veranderen: een veranderlijk werkje. In “Veranderaars veranderen; organisatieadviseurs over hun werk”. Pag. 116 – 127. H.J.G. Verhallen (red), Samsom, Alphen aan de Rijn, 1979.
 • F. Verhaaren: Veranderen veranderaars? . In “Veranderaars veranderen; organisatie-adviseurs over hun werk”. Pag. 141 – 149. H.J.G. Verhallen (red), Samsom, Alphen aan de Rijn, 1979.
 • E. Drukker en F. Verhaaren: Helpen: een probleem op zich. Het intakegesprek als begin van een ontwikkelingsproces. Intermediair, 1976,12, nr. 37, sept., blz. 31 -39.