Coaching van individuen groepen en organisaties

Werken aan wezenlijke vernieuwing is meer dan een vaardigheid, het vraagt van de betrokkenen zelf ook transformatie van de eigen wijze van denken en functioneren. Velen hebben daarbij behoefte aan een vorm van persoonlijke ondersteuning via coachingsgesprekken.

Executive coaching

Ik fungeer regelmatig als klankbord voor bestuurders. Zij verkeren in een zeer verantwoordelijke maar vaak eenzame positie met weinig tegenspel. De gemiddelde levensduur van een topbestuurder is tegenwoordig korter dan vier jaar, dus het is van belang dat zij aan zichzelf blijven werken. Periodiek neem ik met hen door wat zij de afgelopen tijd lastig vonden, wat er beter kon, en wat er de komende tijd op ze afkomt. Ik ondersteun hen bij het nemen van hun eigen beslissingen, en bied een frisse kijk van buiten. Maar vooral: ik maak ze bewust van bestaande patronen, spoor hun wezenlijke drijfveren op en help hen die te integreren in het dagelijkse bestuurswerk.

Persoonlijke coaching en schaduwadvies

Daarnaast treed ik op als coach voor managers en adviseurs. Soms ligt het accent meer op persoonlijke aspecten (waar haal ik mijn energie vandaan? ik loop steeds tegen dezelfde problemen aan, hoe moet ik mij verder ontwikkelen etc.), soms ligt het accent meer op de inhoudelijke kanten en wenst men schaduwadvies (hoe moet ik dit project aanpakken? hoe ga ik om met deze medewerker? etc.) Meestal werk ik hier met een formule van 5 individuele gesprekken van 2 uur, gebaseerd op doelen vooraf, huiswerk voor elke sessie en oefening in de werksituatie. Ook hier gaat het altijd om bewustwording van bestaande patronen, het concretiseren van diepere drijfveren en het afleren van oud gedrag en aanleren van nieuw gedrag.

 Intervisie

Een andere vorm is wanneer een organisatie dergelijke ondersteuning als groepsgewijze onderlinge coaching aan zijn medewerkers wil aanbieden. Ik begeleid dan intervisiesessies van een halve of een hele dag voor groepen van 6 à 7 personen, die individuele vragen intercollegiaal bespreken. Daarbij komen zowel de methodische als de persoonlijke aspecten van iemands vraagstuk uitgebreid aan de orde. In het begin gaat het meestal om specifieke vraagstukken, na verloop van tijd komt er zicht op patronen in het handelen van de deelnemers, en wanneer men nog langer doorgaat komen ook de (kern)kwaliteiten van personen in het vizier. Wanneer intervisie wordt georganiseerd voor een bestaand managementteam is dat een krachtige manier om de teamsamenwerking te bevorderen.

Coachend leidinggeven

Steeds vaker wensen organisaties deze vorm van intercollegiale consultatie te internaliseren in hun wijze van leidinggeven. Voor deze organisaties heb ik een training in coachend leidinggeven ontwikkeld plus een aanvullend programma om managers te leren hun stijl van leidinggeven meer te baseren op het zijn van een coach of mentor voor hun medewerkers. Ook heb ik een korte workshop ontwikkeld die (jonge) medewerkers in staat stelt gerichter een coach in hun eigen organisatie te kiezen.

Ook komt het steeds meer voordat ambtenaren, professionals en/of ondernemers samen een nieuwe werkwijze voor een maatschappelijk vraagstuk willen ontwikkelen en uitproberen en dat dan in de vorm van een periodiek leertraject doen.

In het verleden heb ik enkele artikelen over coaching gepubliceerd. Zie Publicaties.