Wat ik doe

Maatschappelijke initiatieven

Ik ben betrokken bij vraagstukken als

  • Hoe kunnen we samen met omwonenden een vervuild terrein in Amsterdam weer leefbaar maken? Het resulteerde in een ontmoetingsplaats annex café-restaurant, gebouwd uit kringloopmaterialen, waar regelmatig jonge musici en acteurs het podium nemen om er try-outs te doen.
  • Hoe kunnen we met bewoners van een wijk in Amsterdam, waar veel bejaarden wonen, een eigen invulling geven aan het samen zinvol ouder worden? Het leidde tot allerlei buurtactiviteiten, nieuwe verenigingen en clubs, andere samenwerking met professionele instellingen in de wijk.
  • Hoe kunnen we de leefbaarheid en veiligheid in een problematische achterstandswijk in Roermond verbeteren? Er werd vanuit de wijkagenten gestart met een wijkteam waar inmiddels alle professionals in de wijk en de gemeente in deelnemen. De inwoners van de wijk hebben allerlei verbeterplannen bedacht die ze met ondersteuning van het wijkteam zelf doorvoeren.
  • Hoe kunnen we de jeugdcriminaliteit in diverse gemeenten zo aanpakken dat zelforganisatie door bewoners en preventie het gevolg zijn. In verschillende pilots wordt met sociale wijkteams en 2e lijns zorginstellingen gefocust op de top-20 van overlast gevende gezinnen.

leesmeer


 

Inspiratiegroepen

Persoonlijk perspectief hervinden
In mijn contacten met bestuurders, managers en professionals in organisaties merk ik dat ze  in een steeds hoger tempo werken aan uitdagingen, problemen, veranderingen in werkprocessen, producten en markten. Niet alleen hebben ze dan behoefte aan antwoorden op de situatie van vandaag maar eigenlijk ook aan een perspectief voor hun werk- en privéleven voor de komende tijd. Dus bezinning op: Hoe blijf ik sturing geven aan mijn ontwikkeling? Wat leer ik van de spanningsvelden in mijzelf en in mijn werk? Hoe bewaar ik de balans tussen rust en dynamiek? Wat drijft me eigenlijk in mijn leven en hoe blijf ik geïnspireerd? Waar sta ik nu in mijn loopbaan? Wat is de volgende stap in mijn ontwikkeling? Hoe geef ik die stap concreet vorm in mijn werk?
Voortdurend ervaar ik –juist in deze turbulente tijd- een grote honger naar deze reflecties, die mensen weer richting kunnen bieden in hun leven.

 

leesmeer


 

 

Inspireren bij innovatie van maatschappelijke organisaties

Veel maatschappelijke organisaties als gemeenten, instellingen in de zorg, het onderwijs of welzijn, de politie etc. zijn volop bezig met organisatorische transities, die een antwoord moeten geven op de maatschappelijke uitdagingen van tegenwoordig. Allemaal komen ze tot de conclusie dat een organisatorische of beleidsmatige verandering niet afdoende is. Er is dringend behoefte aan ook een culturele transformatie, waarbij een innovatie van de interne samenwerking maar vooral van het samenspel met bewoners en cliënten voorop staat. Mijn boek “Werken aan de wakkere stad. Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht” gaat juist over die innovatie. Vernieuwing van gedragspatronen vergt ander leiderschap, vraagt om vierde orde vernieuwing. Ik ondersteun maatschappelijke organisaties bij dat zoeken naar een nieuwe rol, die zoveel mogelijk het primaat weer bij burgers en cliënten legt.

leesmeer


 

Coaching van individuen, groepen en organisaties

Werken aan wezenlijke vernieuwing is meer dan een vaardigheid, het vraagt van de betrokkenen zelf ook transformatie van de eigen wijze van denken en functioneren. Velen hebben daarbij behoefte aan een vorm van persoonlijke ondersteuning via coachingsgesprekken.

 

leesmeer